Jangan Bersedih dan Putus Asa dari Rahmat Allah!

Share:

"Sesungguhnya, tiada berputus ada dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir."
(QS. Yusuf: 87)

"Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan
mereka) dan meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para
rasul itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki."
(QS. Yusuf: 110)

"Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari
kedukaan. Dan, demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman."
(QS.A1-Anbiyr:88)

"Dan, kamu menyangka kepada Allah dengan bermacam-macam prasangka.
Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan
yang sangat."
(QS. Al-Ahzab: 10-11)