Ibnu Al - Asturlabi ( 3 H/ 9 M )

Share:
Cendikiawan Islam

Nama beliau adalah Ali bin Al-Harani, berguru kepada Ali bin Khalaf Al-Maududi. Beliau bekerja di tempat pengkajian di Bagdad dan Damsyik. Beliau juga turut serta dalam berbagai bidang yang telah di arahkan oleh Al-Makmun sekitar tahun 205 H/ 820 M.
Beliau telah menyusun buku-buku dalam bidang matematika dan astronomi. Diantara buku-buku karya beliau adalah: *Rislah fi Ilmi Al-Asturlab‖, *Al-Sohifah Al-Afaqiah‖ dan * Risalah fi Al-Amal bi Al- Sohifatu Al-Qomariyah‖.

Ada pula pakar matematika pada waktu itu adalah abu kamil Muhammad bin syujak. Beliau telah menyelesaikan beberapa masalah dalam persamaan *Al-Gebra‖. Kitab-kitab yang termasyhur yang dikarang oleh beliau adalah *Kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah‖,* Al-Masahah wa Al-Hindasah‖, Al-Kifayah‖, Miftah Al-Falah‖, dan  Kamal Al-Jabar wa Tamamuhu wa Al-Ziadah fi Usulihi‖.