Sholawat Kubro

Share:BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidal Mursaliin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidan nabiyyiin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidas shiddiqiin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidar raaki'iin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidal qaa'idin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidas saajidiin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidadz Dzaakiriin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidal Mukabbiriin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidadh dhaahiriin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidasy Syaahidiin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidal Awwaliin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidal aakhiriin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidii yaa Rasulallah
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Nabiyyallaah
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa sayyidii yaa Habiiballaah
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa man Akramahullaah
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa man 'Adhdhamahullaah
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa man Syarafahullah
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa man adhharahullaah
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa manikhtaarahullaah
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa man shawwarahullaah
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa man "Abadallaah
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Khaira kholqillaah
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Khaatima rasuulillaah
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Sulthaanal Anbiyaa'
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Burhaanal Ashfiyaa'
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Musthafaa
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Ma'laa
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Mujtabaa
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Muzakkaa Makkiyyu
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Madaniyyu
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa"Arabiyyu
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Qurasyiyyu
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Haasyimiyyu
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Abthahiyyu
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Zamzamiyyu
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Tihaamiyyu
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Ummiyyu
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Sayyida Waladi Aadam
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Ahmadu
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Muhammad
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Thahaa
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Yaasiin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Muddatstsiru
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa ShaaKautsarihibal
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Syaafii'uyaumal Mahsyari
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Shaahibat Taaji
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Shaahibal Mi'raaji
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Sayyidal Awwaliina wal aakhiriin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Sayyidal Muhsiniin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Sayyidal Kaunaini Wats-tsaqalaini
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Shaahiban Na'lain
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Sayyidii yaa Rasuulallaah yaa Khaatimal Anbiyaa'i wal Mursaliin
Alfu Alfi shalaatin wa Alfi Salaamin 'Alaika yaa Sayyidii yaa Nabiyyallaahi ilaa yaumiddiin wal hamdu lillaahi Rabbil 'Aalamiin.

Artinya :

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu para utusan
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu para nabi
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu para shiddiqin
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang-orang yang ruku'
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang-orang yang duduk
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang-orang yang sujud
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang-orang yang dzikir
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang-orang yang mengagungkan
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang-orang yang nampak
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang-orang yang bersaksi
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang-orang yang terdahulu
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang-orang yang kemudian
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghuluku ya Rasulallah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Nabi Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai junjunganku wahai kekasih Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang dihormati Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang diagungkan Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang dimuliakan Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang didhahirkan Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang dipilih Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang dilukiskan Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang berbakti kepada Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai sebaik-baik makhluk
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penutup para utusan Allah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Raja para Nabi
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Hujjah paraSufi
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai manusia pilihan
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai manusia yang ditinggikan
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai manusia yang dipilih
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang disucikan
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang Makkah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang Madinah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang Arab
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai bangsa Qurays
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai keturunan Hasyim
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai bangsa Abthahiyyah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai bangsa Zamzam
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai bansa Tihammah
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai nabi yang Ummi
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu anak Adam (manusia)
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Nabi Ahmad
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Nabi Muhammad
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Nabi Thaha
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Nabi Yasin
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang berselimut
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang memiliki telaga Kautsar
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang memiliki mahkota
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang bermi'raj
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang-orang yang terdahulu dan  kemudian
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang yang baik-baik
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin dunia dan akhirat,pemimpin jin dan manusia
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai yang memiliki dua sandal
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai junjunganku wahai utusan Allah, wahai penutup para Nabi dan para Rasul
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai  junjunganku wahai nabi Allah hingga hari pembalasan dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

Fadhilah dan faedah Sholawat Kubro :

Adapun fadhilah dan khasiyat sholawat Kubro itu besar dan banyak sekali , yang diantaranya barang siapa yang membaca secara istiqomah sehari satu kali , insya Allah orang tersebut akan diberi pahala dan kenikmatan yang besar sekali dari Allah, yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar telinga orang dan belum pernah terlintas di benak seseorang. Dan juga akan mendapat ketentraman hati cukup sandang pangan serta dikabulkan hajatnya.

Sholawat Kubro dinukil dari Alfiyatusholawat yang dihimpun oleh Syaich Muslih bin Abdurrahman Al-Muraqy, dan sholawat itu dinamakan Sholawat Kubro, menurut beliau fadhilah sholawat ini yaitu baik sekali bagi orang yang sedang menunaikan Ibadah Haji ke Mekah dan Madinah untuk memperbanyak membaca sholawat Kubro itu di mana saja yang pantas. Lebih-lebih di waktu ziarah ke makam Rasulullah saw, maka sangat dianjurkan sekali agar segala maksud dan tujuannya yang baik dapat dikabulkan, hajinya menjadi haji yang mabrur, umrahnya menjadi umrah yang diterima oleh Allah SWT, dengan sebab berkah sholawat dan dengan sebab syafaat Nabi Muhammad saw.

Itulah sholawat yang dinisbatkan pada waliyullah Imam Junaid Al-Bagdadi.