PENGANTAR PENULIS

Share:
 Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga
tercurah ke haribaan Rasulullah s.a.w., keluarganya serta para shahabatnya.
Wa Ba'du.
Berikut ini buku La Tahzan. Semoga Anda senang membacanya dan
dapat mengambil manfaat darinya. Namun sebelum membaca, telitilah dahulu
buku ini dengan nalar yang sehat, logika yang jernih dan, di atas itu semua,
dengan ayat-ayat Allah yang senantiasa terjaga dari kekeliruan.
Tentu saja tak bijak menilai sesuatu secara terburu-buru sebelum pernah
membayangkan, merasakan dan menciumnya sendiri. 
 
Dan adalah sebuah kejahatan terhadap ilmu ; memfatwakan sesuatu secara terburu-buru sebelum terlebih dahulu mengkaji akar permasalahannya, mendengar pernyataanpernyataan tentangnya, mencari argumen-argumen yang mendasarinya, dan membaca dalil-dalil yang berkaitan dengannya.
Saya menulis buku ini untuk siapa saja yang senantiasa merasa hidup dalam bayang-bayang kegelisahan, kesedihan dan kecemasan, atau orang yang selalu sulit tidur dikarenakan beban duka dan kegundahan yang semakin berat menerpa. Dan tentu saja, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami semua itu?

Dalam buku ini saya sengaja menukil ayat-ayat Allah, bait-bait syair, pengalaman dan 'ibrah, catatan peristiwa dan hikmah, serta pelbagai perumpamaan dan kisah-kisah. Dari semua itu, saya sengaja mengambil
kesimpulan dari orang-orang shaleh sebagai penawar hati yang lara, penghibur jiwa tercabik, dan pelipur diri yang sedang dirundung duka cita.

Buku ini akan mengatakan kepada Anda, "Bergembiralah dan berbahagialah!" atau "Optimislah dan tenanglah!" Bahkan, mungkin pula ia akan berkata, "Jalani hidup ini apa adanya dengan penuh ketulusan dan
keriangan!" 

Buku ini berusaha meluruskan berbagai kesalahan yang terjadi akibat penyimpangan terhadap fitrah saat berinteraksi dengan sunnah-sunnah Allah,sesama manusia, benda, waktu dan tempat.

Buku ini mencegah Anda agar tidak terus-menerus melawan arus kehidupan, menentang takdir, mendebat manhaj yang telah digariskan dan mengingkari bukti-bukti. Lebih dari itu, buku ini mengajak Anda dari yang
suatu tempat yang sangat dekat sudut sudut jiwa dan ruh Anda agar senantiasa tenang menatap perjalanan masa depan. Buku ini mengajak Anda agar merasa yakin dengan semua potensi dalam diri diri Anda dan menyimpan semua energi positif yang ada. Buku ini menggiring Anda untuk melupakan tekanan
hidup, sesaknya perjalanan usia dan beban perjalanan hidup

No comments